1.      Antropologiczny fundament sekularyzacji (przyczyny sekularyzacji, sekularyzacja jako zagrożenie i wyzwanie)

2.      Środowisko zsekularyzowane jako adresat przepowiadania słowa Bożego

3.      Głosiciel słowa Bożego w  w środowisku zsekularyzowanym

4.      Elementy treściowe i formalne przepowiadania przepowiadania słowa Bożego w środowisku zsekularyzowanym

5.      Wnioski i postulaty dla współczesnego przepowiadania słowa Bożego


Wprowadzenie do religijnej, społecznej, politycznej sytuacji w Galilei w czasach Jezusa. Egzegeza w kontekście wybranych tekstów ukazujących związek osoby i dzieła Jezusa z Galileą, a zwłaszcza pierwszego okresu publicznej działalności Jezusa, nauczania o bliskości panowania Bożego, egzorcyzmów jako znaku nadejścia tego panowania, ucztowania z grzesznikami i gromadzenie się tłumów wokół Niego.