Przedmiot obowiązkowy, poziom podstawowy.
Fizjologia ośrodków nerwowych i narządów mowy, z zasadami prawidłowości oddechu, artykulacji i modulacji głosu, reguły dotyczące poprawnego posługiwania się mową ojczystą, zasady przemawiania i zachowania się w wystąpieniach publicznych.