Platforma internetowa służy wsparciu procesu dydaktycznego w ramach ćwiczeń "finansowanie nauki".