Celem seminarium z katolickiej nauki społecznej jest zaznajomienie studenta z metodą pisania pracy magisterskiej z zakresu nauczania społecznego Kościoła oraz jej przygotowanie. Praca może mieć postać rozprawy o charakterze teoretycznym (ewolucja idei społecznych lub/i doktryny społecznej Kościoła), bądź empirycznym (aktualizacja tego nauczania).

Podczas zajęć omówione zostają wybrane aspekty metodologiczne, specyficznych dla katolickiej nauki społecznej, opis przebiegu procesu badawczego, metod i technik badań, zasad korzystania ze źródeł informacji naukowej, sporządzania kwerendy, zasad przygotowania prac pisemnych o charakterze naukowym.