Moduł "Archeologia i elementy wiedzy o środowisku biblijnym" ma umożliwić studentowi poznanie w zarysie historii religii, historii politycznej oraz geografii Starożytnego Wschodu i Basenu Morza Śródziemnego oraz funkcjonujących na tym terenie instytucji społecznych i religijnych, zwłaszcza w odniesieniu do Izraela, a także zrozumienie specyfiki archeologii biblijnej na tle archeologii w ogólności oraz poznanie i korzystanie z wyników wybranych prac wykopaliskowych na terenie Ziemi Świętej, odnoszących się do realiów związanych ze Starym i Nowym Testamentem.