1. Celem kursu jest przedstawienie przedmiotu teologii biblijnej, jej relacji do rezultatów egzegezy poszczególnych tekstów biblijnych, jej stosunku do teologii systematycznej oraz teologi praktycznej.
  2. Tematyka kursu:
  • Pojęcie teologii biblijnej i jej miejsce w naukach biblijnych.
  • Co Biblia mówi o Bogu?
  • Objawienie Boże.
  • Królestwo Boże.
  • Paterologia biblijna.
  • Chrystologia czterech Ewangelii.
  • Pneumatologia biblijna.