Przedmiotem wykładu oraz ćwiczeń są zagadnienia historyczno-literackie oraz teologia pięciu pism Nowego Testamentu, zaliczanych do tzw. Corpus Joanneum, czyli Pism Janowych. Są wśród nich: Ewangelia według św. Jana, 1-2-3 List św. Jana oraz Apokalipsa.