Proszę zakupić podręcznik:
ks. Krzysztof Bardski, Język grecki Nowego Testamentu. Podręcznik, Wydanie 3, Vocatio 2005 oraz słownik: ks. Remigiusz Popowski, Słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Vocatio 1999.