kadnjdbnurbn

Kurs obejmuje podstawowe informacje, dotyczące przedmiotowych, metodologicznych i metateoretycznych...

Celem kursu jest poznanie struktury wieku wolontariuszy w Polsce i w wybranych krajach europejskich itd.

Przedmiot obejmuje wiedzę z zakresu relacji pomiędzy dziećmi i dorosłymi od najwcześniejszego kresu życia po dorosłość, a także czynników wpływających na wzory relacji i ich rozwój.

Przedmiot prowadzony na studiach uzupełniających magisterskich

xvxcfgrd