Ekoturystyka - streszczenie dla studentów, którzy chcieliby się dowiedzieć, o czym jest kurs

Celem kursu jest... Treść...

Studenci w ramach wykładu Historia myśli etnologicznej powinni znać różne zagadnienia
związane z kształtowaniem się myślenia etnologicznego, w tym: rozwój i główne
założenia poszczególnych etnologicznych kierunków europejskich (ewolucjonizm,
dyfuzjonizm, funkcjonalizm, strukturalizm) oraz niektórych amerykańskich.