Kurs obejmuje wiedzę o nadziei jako kategorii psychologicznej w ujęciu rozwojowym, z nawiązaniem do innych obszarów zastosowania tej problematyki

Szkolenie z dziedziny Sztuk Pięknych

Kurs dotyczy metod badań wykorzystywanych w pedagogice.