podstawowy metod xxxx yyyy zzzz

asdasfadvgsdfhfhkhjljl'/k/mcfgbxsdvdfhfhykh;fdhtjytkulrymrtgnfdgvbda 

Kurs poświęcony kształceniu wiedzy i umiejętności w zakresie superwizji pracy socjalnej.