Składowa umożliwia: utworzenie pokoju wideokonferencyjnego
Czas szkolenia:
< 45 minut + czas na pytania