Kurs szkoleniowy z obsługi MOODLE na przykładzie zagadnień fizjologiczno-biologicznych

Kurs poświęcony jest poznaniu procesów zachodzących na terenach miasta 

Poznawanie nowych zagadnień 

ZADANIA INDIWIDUALNE