Kurs przeznaczony dla studentów 2 stopnia kierunków studiów oraz Szkoły Doktorskiej prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, w ramach ogólnoakademickiej oferty dydaktycznej.