Kurs przeznaczony dla studentów 2 stopnia kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, w ramach ogólnoakademickiej oferty dydaktycznej.