Documents for preparing for the written and spoken parts of the English exam B2.

Przykładowy test egzaminacyjny egzaminu certyfikującego z języka angielskiego na poziomie C1

Przykładowy test egzaminacyjny egzaminu certyfikującego z języka angielskiego na poziomie B2