Próbny test semestralny z łaciny - moduł jednosemestralny studia I stopnia: 1(1)

Próbny test semestralny z łaciny - moduł dwusemestralny studia I stopnia: część I.2(2)

Próbny test semestralny z łaciny - moduł dwusemestralny studia II stopnia: część 1(2)

Próbny test semestralny z łaciny - moduł dwusemestralny studia II stopnia: część 2(2)