Kurs ogólny przeznaczony dla studentów prawa uwzględniający specyfikę kierunku oraz studentów historii

Ćwiczenia gramatyczne dla różnych kierunków-dwa pierwsze semestry

Ćwiczenia gramatyczne z języka łacińskiego dla studentów