Praca własna studentów w ramach lektoratu języka angielskiego (poziom B2, moduł 3) z podręcznikiem Outcomes.

Praca własna studentów w ramach lektoratu języka angielskiego (poziom B2, moduł 1) z podręcznikiem Outcomes.

Praca własna studentów w ramach lektoratu języka angielskiego (B1)

Praca własna studentów w ramach lektoratu języka angielskiego (poziom B2, moduł 2) z podręcznikiem Outcomes.

Praca własna studentów w ramach lektoratu języka angielskiego (poziom B2, moduł 4) z podręcznikiem Outcomes

Kurs Practice Makes Perfect jest zbiorem interaktywnych ćwiczeń dla studentów uczących się języka angielskiego w ramach lektoratu