Przykładowy egzamin dla osób przystępujących do egzaminu certyfikującego z języka hiszpańskiego na poziomie B1.