Przykładowy test egzaminacyjny egzaminu certyfikującego z języka niemieckiego na poziomie B2

Przykładowy test egzaminacyjny egzaminu certyfikującego z języka niemieckiego na poziomie B1

Przykładowy test egzaminacyjny egzaminu certyfikującego z języka niemieckiego na poziomie A2