Kurs języka angielskiego dla studentów administracji - 1. semestr lektoratu (poziom B1)

Kurs języka angielskiego prawniczego na poziomie B2/C1

Kurs języka angielskiego na poziomie A2

Kurs języka angielskiego na poziomie A2.

Kurs języka angielskiego na poziomie B1.

Kurs prawniczego języka angielskiego na poziomie B2/C1

Kurs języka angielskiego prawniczego na poziomie B2/C1