Próbny test egzaminu certyfikującego z języka francuskiego na poziomie B1.

Przykładowy test egzaminacyjny egzaminu certyfikującego z języka francuskiego na poziomie A2

Przykładowy test egzaminacyjny egzaminu certyfikującego z języka francuskiego na poziomie B2