Kursy w ramach lektoratu dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku przedsiębiorczość (WPiA)

Kurs języka angielskiego na poziomie B1.

Kurs języka angielskiego prawniczego na poziomie B2/C1

Kurs języka angielskiego na poziomie B1.

Kurs języka angielskiego prawniczego na poziomie B2/C1