Kursy wspierające lektorat języka angielskiego dedykowane studentom grup prowadzonych przez autorów.

Kurs dla studentów grupy konwersacyjnej na poziomie B2

Kurs wspomagający nauczanie w ramach lektoratu języka angielskiego na poziomie B1

Kurs wspomagający nauczanie w ramach lektoratu języka angielskiego na poziomie B2

Kurs wspomagający nauczanie w ramach lektoratu języka angielskiego na poziomie C1

Kurs wspomagający nauczanie w ramach lektoratu języka angielskiego na poziomie B1

Kurs przeznaczony dla studentów realizujących podręcznik wiodący "OUTCOMES".