Język angielski dla studentów studiów niestacjonarnych (B1+).

Kurs wspomagający nauczanie w ramach lektoratu języka angielskiego na poziomie B1 dla studentów zarządzania zasobami ludzkimi.