Egzamin kończący lektorat języka niemieckiego specjalistycznego (prawniczego) na poziomie B2

w sesji letniej 2020/2021 dla grupy prowadzonej przez magistra Jerzego Gzarę