Egzamin kończący lektorat języka angielskiego specjalistycznego na poziomie B2 (chemia) w sesji letniej 2019/2020 dla grup prowadzonych przez lektorów:

  • mgr Katarzynę Radziędę

Egzamin kończący lektorat języka angielskiego specjalistycznego na poziomie B2 (biologia) w sesji letniej 2019/2020 dla grup prowadzonych przez lektorów:

  • mgr Katarzynę Radziędę