Najważniejsze psychologiczne czynniki związane z jakością akademickich zajęć dydaktycznych.
Uzupełnienie kursu języka angielskiego na poziomie A2 prowadzonego w ramach zadania nr 50 Podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej w zakresie nauczania w języku angielskim.
Uzupełnieniu kursu z j. angielskiego dla kadry Uniwersytetu Śląskiego w ramach projektu UPGOW