Wybierz sposób uwierzytelniania:



Logowanie przez Centralny Punkt Logowania (CAS)

Podstawowy sposób logowania dla PRACOWNIKÓW i STUDENTÓW Uniwersytetu Śląskiego - login i hasło jak do USOSweb
Powyższe logowanie należy zastosować m.in.do kursu BHP oraz szkolenia bibliotecznego



Bezpośrednio do Moodle

Logowanie dla osób nie będących studentami UŚ.

Instrukcja pomocna przy problemach z logowaniem