Praca własna studentów w ramach lektoratu języka angielskiego lub innych zajęć prowadzonych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UŚ.

Praca własna studentów w ramach lektoratu języka niemieckiego lub innych zajęć prowadzonych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UŚ.

Praca własna studentów w ramach lektoratu języka francuskiego lub innych zajęć prowadzonych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UŚ.

Praca własna studentów w ramach lektoratu języka angielskiego lub innych zajęć prowadzonych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UŚ.

Praca własna studentów w ramach lektoratu języka francuskiego lub innych zajęć prowadzonych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UŚ.