Kurs ogólny języka angielskiego.

Poziom A2.

20 godzin (10 lekcji*2 godziny).


Kurs ogólny języka angielskiego.

Poziom B1.

20 godzin (10 lekcji*2 godziny).

Prowadzący : Mgr R.Kalamarz

Konsultant metodyczny : Dr hab. E.Smyrnova-Trybulska

Kurs ogólny języka angielskiego.

Poziom B2.

20 godzin (5 lekcji*4 godziny).

Kurs "Angielski w karierze zawodowej studenta"

Poziom B1.

20 godzin (10 lekcji*2 godziny).


Kurs "Angielski w karierze zawodowej studenta"

Poziom B2.

20 godzin (10 lekcji*2 godziny).