Lekcja 1 - Sformułowanie celu badań i hipotezy roboczej, dobór obiektu badań
Lekcja 2 - Taksonomia klasyczna
Lekcja 3 - Metody numeryczne w taksonomii
Lekcja 4 - Badania siedliskowe, cz. 1
Lekcja 5 - Badania siedliskowe, cz. 2
Lekcja 6 - Kartograficzne opracowanie wyników badań botanicznych
Lekcja 7 - Analizy przestrzenne zasięgów roślin z użyciem narzędzi GIS
Lekcja 8 - Statystyczne opracowanie wyników
Lekcja 9 - Modelowanie zasięgu i niszy gatunków
Lekcja 10 - Źródła danych przydatne w badaniach botanicznych

Lekcja 11 - Konstrukcja pracy botanicznej

Lekcja 12 - Metodyka florystycznych badań terenowych cz.1. Wyznaczenie terenu badań
Lekcja 13 - Metodyka florystycznych badań terenowych cz. 2. Zbiór i oznaczanie roślin
Lekcja 14 - Zielnik (herbarium)
Lekcja 15 - Analiza flory
Lekcja 16 - Badania biologii gatunku