Chemia nieorganiczna B - 8 godzin materiałów
  • 10 wykładów w formie prezentacji multimedialnych
  • 60 zadań problemowych i rachunkowych