Chemia organiczna - 15 godzin materiałów
  • 22 wykłady w formie prezentacji multimedialnych
  • 50 zadań problemowych
  • 20 nagrań filmowych prezentujących techniki pracy w laboratorium chemii organicznej
  • komplet instrukcji laboratoryjnych
  • materiały uzupełniające, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych