Praca własna studentów w ramach lektoratu języka francuskiego lub innych zajęć prowadzonych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UŚ.