Praca własna studentów w ramach lektoratu języka niemieckiego lub innych zajęć prowadzonych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UŚ.