Niniejszy skrypt "Podstawy pracy z oprogramowaniem GIS (ArcGIS 10)" przeznaczony jest dla osób chcących opanowad podstawy pracy z oprogramowaniem GIS na przykładzie pakietu ArcGIS w wersji 10 (licencja ArcInfo). Domyślnie ma to byd pomoc dla studentów kierunku geografia i pokrewnych, w przyswojeniu podstawowych umiejętności związanych z zarządzaniem, analizą i prezentacją przestrzennych danych cyfrowych - praktyczne zastosowanie wiedzy teoretycznej z zakresu GIS i szeroko rozumianych nauk o Ziemi.