Kurs "Angielski w karierze zawodowej studenta"

Poziom B1.

20 godzin (10 lekcji*2 godziny).