Chemia analityczna - 15 godzin materiałów
  • 100 zadań problemowych i rachunkowych
  • 3 nagrania filmowe prezentujące techniki analizy instrumentalnej
  • 29 nagrań filmowych prezentujących zagadnienia analizy jakościowej
  • 5 nagrań filmowych prezentujących zagadnienia analizy ilościowej
  • 8 nagrań filmowych uzupełniających zbiór zadań problemowych i rachunkowych
  • komplet materiałów z zakresu analizy ilościowej i jakościowej
  • komplet instrukcji laboratoryjnych
  • zbiór przydatnych tabeli fizykochemicznych