Kurs "Angielski w karierze zawodowej studenta"

Poziom B2.

20 godzin (10 lekcji*2 godziny).