Specjalności i specjalizacje – 5 godzin materiałów
  • Chemia leków
    • materiały metodyczne do ćwiczeń specjalizacyjnych
    • slajdy do wykładu: Chemometria
    • materiał filmowy - wykład: Metody modelowania QSAR
  • Chemia informatyczna
    • materiały metodyczne do ćwiczeń specjalizacyjnych