Kurs "Kamienie jubilerskie - od natury do laboratorium" (20 godz.)

Temat 1. Klasyfikacja i nomenklatura kamieni jubilerskich
Temat 2. Naturalne kamienie jubilerskie
Temat 3. Syntetyczne kamienie jubilerskie
Temat 4. Barwa kamieni jubilerskich
Temat 5. Efekty optyczne kamieni jubilerskich
Temat 6. Wnętrze kamieni jubilerskich
Temat 7. Traktowane kamienie jubilerskie
Temat 8. Podstawowe metody identyfikacji kamieni jubilerskich
Temat 9. Laboratoryjne metody identyfikacji kamieni jubilerskich
Temat 10. Ocena handlowa kamieni jubilerskich