Kurs "Prawdziwe oblicze aerozoli" (10 godz.)

Temat 1: Pojęcia podstawowe oraz klasyfikacje i podziały aerozoli atmosferycznych.
Temat 2: Skład i budowa atmosfery. Metody poboru aerozoli stałych.
Temat 3: Metody badań składu aerozoli. Skład fazowy aerozoli (cz.1) - składniki główne.
Temat 4: Skład fazowy aerozoli (cz.2) - składniki akcesoryczne.
Temat 5: Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń.