Kurs zawiera niezbędne minimum informacji o GIS i teledetekcji satelitarnej, pozwalające na podjęcie samodzielnych prób zastosowania metod geoinformatycznych w badaniach botanicznych i ekologicznych.
Instrukcje do ćwiczeń opisują krok po kroku, jak wykonać opisane procedury w systemie informacji geograficznej GRASS.