Kurs "Wykorzystanie mikroorganizmów w ochronie środowiska" zawiera 8 sekcji omawiających różnorodność metaboliczną mikroorganizmów w kontekście ich zastosowania w ochronie środowiska. Ponadto, podane zostały przykłady wykorzystania mikroorganizmów w remediacji środowisk skażonych. Na pełną realizację kursu przewidziano 20 godzin.