Kurs ogólny języka angielskiego.

Poziom B2.

20 godzin (5 lekcji*4 godziny).