Po ukończeniu kursu uczestnik zapozna się z podstawami teoretycznymi filogeografii, pozna (od strony teoretycznej i praktycznej) jej metody badawcze oraz sam zmierzy się z próbą analizy danych. Na ukończenie kursu składającego się z 9 wykładów, 5 ćwiczeń, 3 tematów problemowych oraz 5 elementów sprawdzających wiedzę poświęcić trzeba co najmniej 21 godzin.