Paleontologia. Kurs podstawowy.

Kurs tekstowy paleontologii systematycznej skupiający swoją uwagę na skamieniałościach ważnych stratygraficznie i skałotwórczo. Kurs ma charakter repetytorium, wraz ze wskazówkami jaki materiał jest konieczny do zaliczenia przedmiotu. Kurs jest uzupełnieniem zajęć na studiach stacjonarnych i zaocznych kierunków przyrodniczych.

Paleoantropologia z elementami antropologii i ewolucjonizmu. Część I.

Kurs audio obejmujący podstawy paleoantropologii. Kurs może mieć charakter bazowy lub jako uzupełnienie wykładów audiowizualnych prowadzonych przez autora z tego zakresu. Zawiera słownik terminologiczny.

Informacje o autorze.

Dr Andrzej Boczarowski na stałe związany jest z Uniwersytetem Śląskim oraz Stowarzyszeniem Delta. Z zawodu paleontolog, geolog, muzeolog, grafik i informatyk programista. Łącząc te wszystkie umiejętności, profesjonalnie zajmuje się trójwymiarowymi rekonstrukcjami kopalnych organizmów i ich środowisk naturalnych na potrzeby wydawnictw, mediów, muzeów i parków tematycznych. Jako nauczyciel z powołania efekt swoich prac chętnie przedstawia w formie prezentacji multimedialnych. W jego wykładach bierze udział po kilka tysięcy słuchaczy miesięcznie. Obejmują one ewolucję materii od powstania Wszechświata do pojawienia się człowieka.