Kurs ogólny języka angielskiego.

Poziom A2.

20 godzin (10 lekcji*2 godziny).